เมื่อเกิดเหตุการณ์ สายการบินดีเลย์ ผู้โดยสารได้รับอะไรชดเชยบ้าง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ สายการบินดีเลย์ ผู้โดยสารได้รับอะไรชดเชยบ้าง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ สายการบินดีเลย์ ผู้โดยสารได้รับอะไรชดเชยบ้าง             จากเหตุการณ์ กับตันของสายการบินทำให้ TG 971 นครซูริค-กทม. เกิดความล่าช้านานกว่า 2 ชั่วโมง ส่งผลให้ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ต้องได้รับสิทธิชดเชย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ ข้อมูลเรื่องบริการประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์สายการบินล่าช้า ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกประกาศออกมาเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ระบุไว้ว่า หากผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยเครื่องบินเกิดการล่าช้า ก็สามารถเรียกร้องกับทางสายการบินที่เกี่ยวข้องได้ ในกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง ผู้ให้บริการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1.ผู้โดยสารต้องได้รับสิทธิ ในเรื่องการดูแลทางด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับระยะเวลา ที่ผู้โดยสารต้องรอขึ้นเครื่องจากสายการบินผู้ให้บริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 2.สายการบินผู้ให้บริการ ต้องนำเสนอตัวเลือกให้กับผู้โดยสาร ระหว่างการรับเงินคืนค่าโดยสาร […]

Read More