วธ.เชื่อมเมืองประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

วธ.เชื่อมเมืองประวัติศาสตร์และโบราณสถาน ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยว

            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโบราณสถานต่าง ๆ ได้แก่ พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) วัดมหาธาตุวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ในงานประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างของ 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายวีระ เผยว่า ทางรัฐบาลมีนโยบายสำหรับการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะคนในท้องถิ่น และในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ก็ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยการนำทุนทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด ที่มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นในแต่ละพื้นที่มาเปลี่ยนเป็นมูลค่า และสร้างให้เกิดรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยมีการขยายโครงการตลาดประชารัฐ, ตลาดวัฒนธรรม, ตลาดในวัด (งานวัด), และถนนสายวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด ซึ่งในส่วนของพื้นที่ภาคกลาง อาทิ จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นเมืองที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ถึง 3 รัชกาลด้วยกัน หรือเรียกอีกชื่อว่า เมือง 3 วัง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวีระ ยังกล่าวต่ออีกว่า ทาง วธ.จะดำเนินการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งประกอบไปด้วย เมืองประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถานวัง วัดโบราณเก่าแก่ในพื้นที่ภาคกลางทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ประกอบเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีวัดวาอารมเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างประเมินค่าไม่ได้ เช่น วัดกุฏิบางเค็ม อำเภอเขาย้อย แห่งจังหวัดเพชรบุรี ที่มีอุโบสถทำจากไม้สักแกะสลักเก่าแก่อันความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลก จึงทำให้กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างเป็นทางการ ในปี 2518

นอกจากนี้ แหล่งข้อมูลของวธ.พบว่า ในปี พ.ศ.2558-2560 ที่ผ่านมานั้น มีจำนวนคนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมแหล่งโบราณสถาน แหล่งบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พระนครคีรี) ถึง 5-6 แสนคนต่อปี.