ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวไทยโดดวิซ่าติดอัน 3 ของโลก

ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวไทยโดดวิซ่าติดอัน 3 ของโลก

            ทุกวันนี้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวนมาก ที่อยู่เกินกำหนดระยะเวลาของวีซ่า และยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันจนเข้ามาติดอันดับโลก ของการจัดอันดับประเทศที่มีผู้คนโดดวิซ่ามากที่สุด โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีจำนวนคนไทยอยู่เกินกำหนดวีซ่ามากที่สุด

สำหรับประเภทวีซ่าที่ชาวไทยที่ใช้เข้าประเทศญี่ปุ่นและอยู่เกินกำหนดมากที่สุดคือ “วีซ่าระยะสั้น” จำนวน 44,592 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 67.1% สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิดปัญหาคนไทยหนีวีซ่าคือ ไม่ได้ต้องการเข้าไปเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการหลบหนีเข้าไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น

ในวันข้างหน้า คนไทยอาจไม่สามารถไปเที่ยวเกาหลีได้อีก

ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่นนั้น ณ เวลานี้ อาจส่งผลให้ทางภาครัฐฯของแต่ละประเทศต้องหยิบยกปัญหาดังกล่าวมาคิดทบทวนเรื่อง “มาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับชาวไทย” เนื่องจากมีคนไทยอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดของวีซ่าเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปี ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใด

สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้ยกเว้นวีซ่ากับคนไทยเพื่อการท่องเที่ยวมากตั่งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยกำหนดเวลาที่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 15 วัน แต่ทว่า หลังจากที่นโยบายกเว้นวิซ่าให้คนไทยเริ่มใช้มาได้ 1 ปี ก็พบว่ามีคนไทยที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าถึง 5,277 ราย และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

สถิติชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดเวลาวีซ่า ในประเทศญี่ปุ่น

1.ประเทศเกาหลี จำนวน 12,876 ราย

2.ประเทศจีน จำนวน 9,390 ราย

3.ประเทศไทย จำนวน 6,768 ราย

4.ประเทศเวียดนาม จำนวน 6,760 ราย

5.ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 4,933 ราย

สาเหตุส่วนหนึ่ง ที่ทำให้คนไทยติดสินใจอยู่เกินกำหนดระยะเวลาของวีซ่าเป็นเพราะ “ต้องการทำงานในญี่ปุ่น” เนื่องจากคิดว่าจะได้ค่าตอบแทนที่ดี สามารถนำเงินส่งกลับไปดูแลคนที่อยู่ในประเทศไทยได้ จึงทำให้บางคนถึงกับลงทุนกู้หนี้ยืมสินเพื่อซื้อตั๋วเครื่องบินกันเลยทีเดียว สำหรับอาชีพที่คนไทยโดดวีซ่านิยมทำมากที่สุด จะเป็นอาชีพใช้แรงงานส่วนใหญ่ เช่น พนักงานในร้านนวดไทย ทำสวน ทำไร่